Nieuwe baan 104
9111 Belsele
03 256 26 23

Boek nu online

 

Kapsalon Hairpoint
Nieuwe baan 104
9111 Belsele ( Sint Niklaas )
info@kapsalonhairpoint.be
03 256 26 23

Openingsuren
(op afspraak)

Boek nu online

Heeft u op opmerkingen, vragen, wenst U een afspraak te maken in ons kapsalon Hairpoint gelieve ons vrijblijvend te contacteren.

Privacy Statement- Privacyverklaring
Laatste bijwerking : 4 januari 2019

Deze privacyverklaring is van toepassing op de hoofdsite www.kapsalonhairpoint.be.

Opslaan van persoonlijke gegevens
Hairpoint draagt als een goede huisvader zorg voor de persoonlijke gegevens van zijn klanten.
Deze gegevens worden in een beveiligde database opgeslagen indien u zich als klant aanbiedt in ons kapsalon.
Het verwerken van de gegevens die worden ingegeven bij onlineboeking worden verwerkt door
Usefulsoftware, deze firma is ingeschreven in Nederland bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02067534
en treed op als verwerker. Gelieve ook hun Privacyverklaring door te nemen.
De van toepassingen zijnde wetgeving wordt gerespecteerd, met name de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (GDPR).
In geen enkel geval wordt deze informatie doorgegeven of verkocht aan derden. De enige uitzondering is een
eventueel onderzoek van rechtswege.

Welke gegevens worden er over jou bijgehouden
en waarvoor worden ze gebruikt ?


Voornaam en achternaam
Worden opgeslagen voor een juiste verwerking van uw boekingen in het kapsalon.

Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, plaats, land)
Worden opgeslagen voor een juiste verwerking van uw boekingen in het kapsalon.

E-mail adres
Uw e-mail adres wordt enkel gebruikt voor het verwittigen over gemaakte afspraken. U wordt namelijk altijd per e-
mail geïnformeerd over uw afspraken.

Telefoonnummer
Dit hebben we uitsluitend nodig om u tijdig te kunnen verwittigen als er een afspraak niet zou kunnen doorgaan of
andere uitzonderlijke gebeurtenissen.

Hoe worden uw gegevens verzameld ?
Kapsalon Hairpoint gebruikt “Usefulsoftware” als software om de gegevens te verzamelen bij uw kapsalon bezoek
en/of online boekingen.
De website www.kapsalonhairpoint.be gebruikt geen cookies en heeft ook geen contactformulier.
De website online boeking van kapsalonhairpoint gebruikt wel een contactformulier om uw boeking te kunnen
verwerken. Dit systeem slaat de ingevulde persoonsgegevens (voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres,
telefoonnummer, straatnaam, huisnummer, postcode, plaats, land en aanvullende informatie) op in een beveiligde
database. De gegevens worden geëncrypteerd èn beveiligd met een gebruikersnaam en paswoord.
Kapsalon Hairpoint verleent géén toestemming om deze gegevens te delen met derden.
Alle opgeslagen gegevens bevinden zich bovendien ook in de backup-bestanden van de website en database. Dit
is noodzakelijk om bij een technisch probleem alle gegevens te kunnen recupereren.
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een
verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen
bijhouden. Wij staan Google toe de verkregenAnalytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij
laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen, nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

per e-mail
via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren in de mailbox.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard ?
Kapsalon Hairpoint bewaart persoonsgegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor
ze verzameld werden.
Na het laatste gebruik ervan blijven ze nog maximaal vijf jaar bewaard.

Verwijderen of wijzigen van uw persoonlijke
gegevens
U kunt ons altijd en zonder opgave van reden vragen om uw gegevens uit onze systemen te verwijderen. Dit kan
bijvoorbeeld door ons op te bellen op het nummer +32 (0) 3/256 26 23 of een e-mail te sturen naar
info@kapsalonhairpoint.be.
Uitschrijven van de nieuwsbrief kan bovendien automatisch door te klikken op de link onderaan elke e-mail die u
ontvangt.

Wat indien u een klacht heeft ?
Wij staan altijd open voor uw vragen en klachten. Neem gerust contact op met ons :
Kapsalon Hairpoint
Nieuwe baan 104
9111 Belsele
info@kapsalonhairpoint.be
03/256 26 23
Kapsalon Hairpoint | Nieuwe baan 104 - 9111 BELSELE | Btwnr 0860.766.617

 

Kapsalon Hairpoint - Nieuwe baan 104 - 9111 Belsele ( Sint-Niklaas)
info@kapsalonhairpoint.be - Tel 03 256 26 23 - Copyright 2020

Onze privacy statement kan u hier terugvinden - GDPR